YEVGENİ Y. LANSERE’NİN ANKARA’DA BİR YAZ 1922 ADLI ÇALIŞMASINDA KARADENİZ VE TRABZONA DAİR İZLENİMLERİ
YEVGENY Y. LANSERAY'S IMPRESSIONS ON THE BLACK SEA AND TRABZON IN A SUMMER 1922 IN ANKARA

Author : Emine İnanır - yok
Number of pages : 86-97

Abstract

Dönemin Sovyet Rusya’sı Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan S.İ. Aralov’un daveti üzerine ressam Yevgeni Y. Lansere 1922 yılında Türkiye’yi ziyaret eder. Yevgeni Yevgeniyeviç Lansere’nin 62 adet siyah-beyaz resimlerle donatılmış Ankara’da Bir Yaz 1922 adlı çalışmasının ilk sayfaları yolculuk yaptığı Karadeniz kıyıları ve Trabzon izlenimleri ile başlar. Ankara dönüşü ikinci kez ziyaret ettiği Karadeniz bölgesini yine Trabzon ile son bulmaktadır. Trabzon’un ressamın çalışmasında hem ilk hem de son, Ankara dönüşü sayfalarda yer almış olması en bir simgesel algılamanın işarettir. Türkiye-Sovyet Rusya ilişkilerinin olumlu yönde gelişmeye başladığı 1922 yılında, aynı zamanda diplomatik krizlerinin de yaşandığı bir dönemdir. Bu nedenle Ankara ve Anadolu’daki kasabalardan Trabzon’u farklı gören Yevgeni Lansere, eserinde bu kentin birleştirici ve uzlaştırıcı yönlerini yansıtmaktadır.

Keywords

Y.Y. Lansere, Ankara, Sovyet Rusyası, Trabzon, resim

Read:1310

Download: 427