ISSN:2199-353X

ORTA ÇAĞ AVRUPASI’NIN BİR BİLİNMEYENİ: OTTO RÖNESANSI


Orta Çağ, bir değişim çağıdır. Her uygarlıkta bu değişim, farklı şekilde gözlemlenmektedir. Bu çağın gizemiyle birlikte bu değişimler de yeniliklere neden olmuş ve çok çeşitli Rönesansların oluşumuna sahne olmuştur. Dolayısıyla Büyük Otto ve onun ardılları ve torunları olan II. Otto ve III. Otto dönemleri olan Otto dönemleri Karolenj ile Romanesk sanatı arasında bir geçiş dönemi olup aynı zamanda bu dönem sanatındaki iyileştirmelerden dolayı Otto Rönesans’ı olarak adlandırılmaktadır. Bu Rönesanslardan biri de Otto Rönesansı’dır. Rönesans, kelime anlamı olarak yeniden doğuş demektir. Dolayısıyla Orta Çağ’daki her Rönesans, Avrupa için bir yeniden doğuş anlamına gelmekteydi. Otto dönemi Rönesans’ı ise Karolenj Rönesansı’ndan sonra XII. Yüzyıl Rönesans’ına gidilen yolda yapılan yenilikleri içermektedir. Çünkü bu dönemde hem sanatsal hem de mimari alanında önemli gelişmeler olmuş ve çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Bu da sonraki Rönesanslara zemin hazırlamıştır.


Keywords


Orta Çağ, Avrupa, Otto Hanedanlığı, Rönesans

Author: Pınar ÜLGEN - - Banu ÇETİN ÜNAL
Number of pages: 229-256
DOI: http://dx.doi.org/10.18299/cahij.278
Full text:
Paylaş:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.