ISSN:2199-353X

OSMAN HAMDİ RESİMLERİNDE ETNOĞRAFİK KÜLTÜR VARLIKLARI


Türk kültür ve Sanat tarihi içinde yaşadığı dönemde özgün ve çok yönlü kişiliğinin etkisiyle ilkleri gerçekleştiren Osman Hamdi Bey, eserleri ile birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir. Bu nedenle Osman Hamdi Bey ile ilgili yurt içi ve dışında birçok araştırma yapılmıştır. Osman Hamdi Bey’in resim ve tasarımsal yeteneği, entellektüalitesi ve reformist kişiliği, Osmanlı sanatı ve estetik algısını yönlendirmiştir. Bu çalışmada, Osman Hamdi Bey’in hayatı, resimleri ve resimlerinde yer alan etnoğrafik eserler araştırılmıştır. Etnoğrafik objeler malzeme, teknik, kompozisyon kurgusundaki işlevi ve simgesel dillerinin anlaşılabilmesi için incelenmiştir. Osman Hamdi Bey resimlerini fotoğraflama, karakalem eskiz ve tuval üzerine yağlıboya tekniklerini kullanarak gerçekleştirmiştir. Resimlerini enteriyör, figüratif, natürmort, peyzaj, portre ve janr etkili olarak betimlemiştir. Türk Resim Sanatında, figüratif kompozisyonlarda kadın figürünü kullanan ilk sanatçıdır. Oryantalist tarzda resimler yapan Osman Hamdi Bey, Avrupalı oryantalist sanatçılara yanıt niteliğinde kompozisyonlar tasarlamıştır. Avrupalı oryantalist sanatçılar enteriyör resimlerinde, doğuya özgü metaları kompozisyonlarına dahil etmişlerdir. Böylece doğu etkisini pekiştirmişlerdir. Ancak zaman zaman farklı kültür bölgelerine ait etnografik eserleri resimlerinde bir arada kullanmışlardır. Diğer oryantalist sanatçılar gibi Osman Hamdi Bey’de resimlerinde, etnografik eserleri kullanmıştır. Farklı mekanlarda gözlemlediği ya da fotoğrafladığı tarihi değeri olan geleneksel el sanatları örneklerini, resmin konusuna göre seçerek kompozisyona yerleştirmiştir. Tercih ettiği etnografik eserler; iç mekan tasarımının etkisini güçlendirdiği gibi simgesel-sembolik anlamlarıyla verilmek istenen mesajı güçlendiren görsel elemanlar olmuşlardır.


Keywords


Anahtar Kelimeler: Osman Hamdi Bey, Türk Resim Sanatı, Etnoğrafik Eserler.

Author: Sibel YILDIZ KISACIK
Number of pages: 257-267
DOI: http://dx.doi.org/10.18299/cahij.277
Full text:
Paylaş:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.