ISSN:2199-353X

KULLANILDIĞI, ÖĞRETİLDİĞİ VE GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILDIĞI ORTAMLARLA ALMANYA’DAKİ TÜRKÇENİN DURUMU: KELSTERBACH ÖRNEĞİ (2)


Kelsterbach’taki Türkçe ile ilgili çalışmanın ikinci bölümünde konu, dil becerileri, Kelsterbach’taki Türkçede yer alan Almanca etkiler, Kelsterbach’ta Türkçenin kullanıldığı ve geliştirilmeye çalışıldığı ortamlar (yer adları, basın-yayın faaliyetleri, sosyal etkinlikler ile ailelerin çocuklarına ana dili kazandırma çalışmaları, bayram kutlamaları, düğünler gibi eğlence ve kutlamalarda Türkçe gibi) ile onun azınlık hakları çerçevesinde resmî olarak öğretilip öğretilmemesi alt birimleriyle ele alınmıştır.


Keywords


Dil becerileri, kod değiştirme, Almanya’da Türkçenin kullanıldığı ortamlar

Author: Meryem ARSLAN
Number of pages: 212-228
DOI: http://dx.doi.org/10.18299/cahij.272
Full text:
Paylaş:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.