ISSN:2199-353X

BALKAN AYDINLARININ GÖZÜYLE ATATÜRK


Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de gerçekleştirdiği inkılaplar sadece kendi ülkesinde değil dünyanın hemen her tarafında olumlu karşılanmıştır. Müslüman ülkelerde ortaya çıkan tepkiler de gelenekçi ve yenilikçi çevrelere göre farklı oluşmuştur. Hristiyan çevrelerde ise neredeyse tamamen olumludur. Bu makalede Mustafa Kemal’in liderliğinde Avrupalı sömürgeci ülkelere karşı yapılan Türk Milli Mücadelesinin ve ardından Türkiye’de gerçekleştirilen inkılapların Balkanlar’daki yankıları ve etkileri üzerinde odaklanılmıştır. Bu kapsamda mümkün olan oranda Balkanlarda konuşulan farklı dillerdeki literatür kullanarak incelenmeye Atatürk ve gerçekleştirdiği inkılaplar çalışılmıştır.


Keywords


Mustafa Kemal, Atatürk, Balkanlar, İnkılaplar, Millî Mücadele.

Author: Cemile TEKİN
Number of pages: 92-117
DOI: http://dx.doi.org/10.18299/cahij.265
Full text:
Paylaş:
Cappadocia Journal of History and Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.