ROMA HÂKİMİYETİNE KADAR SİNOP ŞEHRİ
SINOP CITY UNTIL ROMAN RULE

Author : ABDULHALİK BAKIR - - FATİH AKSOY
Number of pages : 25-64

Abstract

Sinop şehri, Karadeniz coğrafyasının ilkçağ tarihi boyunca önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Coğrafi konumu ve yapısı şehrin değerini artırmıştır. Anadolu yarımadasının kuzey ucunda ve Karadeniz coğrafyasının merkezi noktalarından birinde olması şehri ilkçağda ön plana çıkarmıştır. Bir liman kenti olarak da bu dönem boyunca ticari hareketliliğin yaşandığı bir yer olmuştur. Bu liman kenti, özellikle Karadeniz’in kuzeyinde yer alan diğer liman kentlerinden hareket eden gemilerin, Karadeniz’in güneyinde uğrak noktalarından birisi olmuştur. İlkçağ tarih ve coğrafyacıları tarafından çoğunlukla bir Milet koloni şehri olarak zikredilen Sinop’ta yerleşimin Miletlilerden çok daha eski tarihlere kadar götürülmesi olasıdır. Yunanlılar ve Persler gibi kavimlerin ilgi alanında olan Sinop, Pontus devletine başkentlik yapmış ve Mithradates Eupator’un Romalılara karşı giriştiği mücadelede önemli bir konumda yer almıştır.

Keywords

Sinop, Karadeniz, Milet, Pontus,

Read:1942

Download: 997