ATATÜRK İNKILÂPLARINA BATI’NIN TESİRİ
THE EFFECTS OF THE WEST ON ATATURK’S REVOLUTIONS

Author : EMİNE AŞÇI
Number of pages : 158-178

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti’nin kökleri çok eski süreçlere dayanır ve zaman içinde geçirdiği merhaleler bugünkü konuma gelmesinde etkili olmuştur. Her eski millet gibi Türklerin de köklü kültürleri ve her devirde dâhil oldukları medeniyet daireleri olmuştur. Kültürel ve medeni anlamda aşama kaydedebilmek için, Türk Milletini idare edenler, kimi zamanlar, mevcut düzeylerini sorgulamış ve bu amaçla ülkelerinin rotasını değiştirme lüzumu hissetmişlerdir. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi incelenmeye değer bir başlıktır. Bu makalede Türkiye’nin kuruluşu ve sonrasındaki süreçte bu kültürel ve medeni gelişim ve değişimlerin tarihi temellerini, Batı Medeniyeti’nin hedeflenmesinin sebeplerini ve ortaya çıkan sonucu Atatürk ve inkılapları özelinde incelemeye gayret gösterdik. Bu maksatla Osmanlı’nın son dönemlerinde Batı’nın üstünlüğünün kabul edilmesi sonrası ortaya çıkan yenileşme hareketlerinden bahsederek başladığımız konumuzu kültür ve medeniyetin ne olduğunu, Batı Medeniyeti’nin Türk Kültürü ve milliyetçilik kavramları ile ilişkilerini anlatarak devam ettirdik. Ardından Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün okuduğu yerli ve yabancı yazarlardan ve bu yazarların yazdığı, Atatürk tarafından dikkatle okunup incelenen eserlerinden bahsederek, Mustafa Kemal’in öğrencilik yıllarından itibaren düşünsel temellerinin nasıl oluştuğunun resmini çizmeye çalıştık. Son bölümümüzde Atatürk’ün “muasır medeniyetlerin üstüne çıkmak” arzusu ile yapmış olduğu inkılapların Batı Medeniyeti çerçevesinde neler olduğunu ve bu değişim sürecinin amaca ne kadar hizmet ettiğini ünlü sosyolog ve tarihçilerin gözüyle incelemeye ve sonuç kısmımızda da bu çalışmaların verdiği neticeyi ve ne kadar Batılılaşabildiğimizi değerlendirmeye gayret ettik.

Keywords

Atatürk inkılapları ve Batı, Batı medeniyeti.

Read:1562

Download: 888