ATATÜRK DÖNEMİ DİN UYGULAMALARI (1923-1938) (Yorumlar, Eleştiriler, Değerlendirmeler)
ATATÜRK PERIOD RELIGION APPLICATIONS (1923-1938) (Comments, Critics, Reviews)

Author : ŞAYAN ULUSAN
Number of pages : 306-320

Abstract

Atatürk’ün din anlayışında bidatlere, hurafelere, dinin menfaat ve siyaset çıkarlarına alet edilmesine karşı olmak vardır. Türk insanının dininin aslını doğru olarak öğrenmesini ve yaşamasını istemiştir. Bunun içinde halkın din eğitimini doğru ve yeterli bir şekilde almasını istemekteydi ve bunun sağlanmasının tek yolu olarak da eğitimin okullarda yapılması olarak görmüştür. Hatta bunun için ilkokullarda "Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri” adlı kitap okutulmuştur. Laiklik ile din ve vicdan hürriyetini teminat altına almak istemiştir. Buna istinaden de halifelik, medreseler, tekke ve zaviyeler, falcılık, büyücülük, kavramları kaldırılmıştır. Atatürk, din istismarını önlemek istemiştir. Din algısıyla hiçbir zaman siyaset yapılmasına müsaade etmemiştir ve bu durumun devlet politikası olarak devam etmesini istemiştir. Atatürk, Türkiye’de ve İslam dünyasında esaretten ve çaresizlikten kurtulma yolunu açarak İslam dinine ve İslam dünyasına en büyük hizmeti yapmıştır. Ayni zamanda istiklal mücadelesinde diğer İslam ülkelerine de öncülük etmiştir. Atatürk cehalet, bidatler, hurafeler ve din istismarcılarının karşısında olmuştur. Bu durum bazı çevrelerce din düşmanlığı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Nitekim Atatürk, Hz. Muhammed zamanındaki gerçek İslamiyet’in yanında olmuştur. Cumhuriyetle birlikte Diyanet İsleri Başkanlığı kurulmuş, ilk Türkçe Kur’an-ı Kerim meal ve tefsiri, hadis kitapları yazdırılmıştır. Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsir ve tercümesi ve Buhari’nin hadisleri Türkiye'nin her yanında ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Müslüman Türk halkının dinini anlayarak icra edebilmesi için camilerde Türkçe Kur'an, Türkçe hutbe ve Türkçe ezan okutulmuştur. Din işlerini yürütülmesi ve din istismarının sonlandırılabilmesi için de Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Bu çalışmalar, dinin temel kaynaklarından doğru bir şekilde öğrenilmesi ve doğru anlaşılması için atılmış önemli ve etkili adımlar olmuştur. Bu adımlar Türk Milletinin dinini gerçek kaynaklarından öğrenmesine büyük katkılar sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk, Türkçe en büyük Kur’an-ı Kerim tefsirini hazırlatan, camide minbere çıkarak milletine hitapta bulunmuş tek devlet adamıdır. Atatürk’e göre din, Türk milletini ayakta tutan değerlerin başında gelmektedir ve toplum tarafından anlaşılması ve doğru uygulanması gerekmektedir. Atatürk bunun için büyük gayret göstermiş olan bir liderdir.

Keywords

Anahtar kelimeler: Atatürk dönemi, din, laiklik, din eğitimi.

Read:1182

Download: 698