Kathar Sapkınlığına Karşı Amansız Mücadelenin Dini Aktörü: Aziz Dominik ve Dominikan Tarikatı
Religious Actor of the Relentless Work against the Kathar’s Heresy: St. Dominican and Dominican Order

Author : murat serdaroğlu
Number of pages : 278-287

Abstract

Ortaçağ Avrupa’sının kendini her yönüyle yenilemeye başladığı bir dönemde dünyaya gelen Aziz Dominic, hem yaşam tarzı hem de dini alanda yaptığı çalışmalarla Hristiyanların nazarında önemli bir yere sahip olmuştur. Doğumu ve yaşamı ile ilgili birçok efsane anlatılan Aziz Dominic hayatını Hristiyanlığa atamıştır. Aziz Dominic’in en büyük arzusu Avrupa’da etkisini gösteren sapkın bir inanç olan Katharlara karşı bir dini tarikat kurmaktı. Zaten kendisi etrafındaki destekçileri ile birlikte sapkınlara karşı uzun yıllar mücadele etmekteydiler. 1215 yılında yıllardır içinde barındırdığı arzularını Roma’daki Konsil’de dile getirecek fakat ortamın müsait olmamasından dolayı isteği kabul görmeyecektir. Ancak 1216 tarihinde Papa III. Innocent tarafından tarikatının kurulmasına onay verilecektir. Biz de bu çalışmada Dominican Tarikatının kurulma sebepleri, kurucusunun kişiliğinin dini zümreler ve toplum üzerindeki etkilerine dair sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız.

Keywords

Aziz Dominic, Katharlar, Dominican Tarikatı, Ortaçağ Avrupası, Sapkınlık

Read:1546

Download: 860