AZERBAYCAN BASINI (1875-1927)
AZERBAIJANI PRESS (1875-1927)

Author : Mehmet SÜME
Number of pages : 128-149

Abstract

Azerbaycan basını kuruluşundan itibaren siyasi, dini ve sosyal konuları ele aldı. Birçok alanda geri kalmış, kapalı bir cemaat görünümünde olan Azeri Türklerini, öncelikle millî bilincine ulaştırdı. Daha sonra bu topluma çağdaş uygarlık yolunu açtı. Azerbaycan’da bu gelişmeyi sağlayan üç önemli kurum vardır. Bunlar, basın, tiyatro ve ceditçilik hareketi sonucu kurulan okullardır. Hasan Bey Zerdabi, Mirza Fethali Ahundzade ve şair Hacı Said Azim Şirvani bu kurumların temellerini attılar. 1905 öncesi çalışmalar Azerbaycan basının hazırlık safhasını ihtiva eder. Başlangıçta Rusça gazetelerde ek olarak yayınlanan Türkçe gazeteler 4 Ağustos 1875’te “Ekinci” ile birlikte tam anlamıyla Türk kimliğine bürünmüştür. Ekinci sadece Azerbaycan’da değil, bütün Türk illerinde millî uyanışın gelişmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Daha sonra yayınlanan “Ziya” ve “Keşkül” gazeteleri Azerbaycan’da milliyetçilik fikirlerini yaydılar. Aydınlar basın yoluyla gelecekteki Azerbaycan siyasetini şekillendirecek düşüncelerin tohumlarını atmışlardır.

Keywords

Azerbaycan, Basın, Ekinci, Milliyetçilik

Read:1163

Download: 437