CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRK VE GÜZEL SANATLAR
THE FOUNDER OF OUR REPUBLIC: ATATURK AND FINE ARTS

Author : GÖKSUN YENER - - TAMER NACAR
Number of pages : 94-102

Abstract

Bu derleme makalede Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün güzel sanatlara ilgisinden ve güzel sanatlara verdiği önemden söz edilecektir. Atatürk, çocukluğundan başlayarak sanata ilgi duyan, sanatı seven, sanatçılara değer veren ve destekleyen bir devlet adamıdır. Kültür ve sanat alanında birçok yenilik getirmiş, Türkiye'yi yüksek bir uygarlık düzeyine ulaştırırken, sanata verdiği önemle Modern Türk Sanatı’nın gelişimine büyük katkıları olmuştur. Sanata ve sanatçıya verdiği önemi, onun söyledikleri ve yaptıklarıyla kısmen de olsa açıklayabiliriz. Atamızın Kültür ve sanat alanındaki temel düşüncesi, yüksek düzeydeki zengin Türk kültürünü ve sanatını tanıtmaktı. Bu amaçla kültür ve sanat adamlarını her zaman korumuş, kollamış ve onların çalışmalarına destek olmuştur. Sanat ve kültür adamları yetiştirilmesi için girişimlerde bulunmuş, dünyadaki gelişmeleri izlemiş ve Türk insanının bilimde ve sanatta çağdaş düzeye ulaşması için büyük çaba göstermiştir. Ona göre güzel sanatlar alanındaki başarı, bütün inkılâpların başarıldığına dair bir kanıttır. Bu konuda yazılmış önemli anı ve makalelerden derlenen bu çalışma, bir bellek tazelemesidir.

Keywords

Güzel Sanatlar, Sanat, Sanatçı, Resim, Heykel, Mimari

Read:1714

Download: 956