İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE SÜSLEME SANATI
Ornamental Art in Turks Before Islam

Author : Kürşat Koçak
Number of pages : 124-127

Abstract

Türklerde süsleme sanatı göçebe yaşam tarzına uygun bir gelişim göstermiştir. Koşum takımları, kemer tokası ve diğer giyim malzemeleri üzerindeki süslemeler Türklerin sanat anlayışını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Göçebe yaşam tarzı içerisinde daha çok taşınabilir malzeme üzerinde uygulanan süslemeler, özellikle Uygur döneminde yerleşik yaşama geçişle birlikte mimari eserler üzerinde de görülmeye başlamıştır.

Keywords

Türk, sanat, süsleme.

Read:1613

Download: 921