ADOPTION IN ANCIENT NEAR EASTERN CUNEIFROM LAW
Eski Önasya Çivi Yazısı Hukukunda Evlat Edinme

Author : Hasan Ali ŞAHİN - - Sema ARSLAN
Number of pages : 111-123

Abstract

Bu çalışmada Eski Önasya’da uzun süre yaşamış olan kültürler ve bu kültürlerin hukuklarına yansımış olan evlat edinme (adoption) konusu ele alınmıştır. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de kimi zaman evlatlık olarak alındığı durumlar olmuştur. Yaşayan kültürlerin dönemine göre bilhassa sosyal, ekonomik, iktisadi vb. açılardan evlat edinme kavramının başka bir şekle büründüğü açıkça belli olmaktadır. Özellikle gerçekten sosyal anlamı ile evlat edinmenin oldukça az olduğu görülmektedir. Herhalde bu anlayış devletlerin ahlaki ve dönem şartlarına göre saymış olduğumuz birtakım durumlardan dolayı gerçekleşmiş olsa gerekir. Fakat çoğu zaman evlat edinme durumu ekonomi ve mülki bir değer açısından kullanılarak istismar edilmiştir. Çalışmamızda özellikle çivi yazısı hukukundan örnekler verilmiş, bazen de konunun sınırlarından dolayı sadece açıklamalar yapılması uygun görülmüştür.

Keywords

Anahtar Kelimeler:Çivi yazısı hukuku, kanunlar, evlat edinme, ekonomi.

Read:1163

Download: 441