MECLİS-İ MEBUSAN YOZGAT MEBUSU “KINACIZADE ŞAKİR BEY”İN 1912 SENESİ MECLİS FAALİYETLERİ
THE PARLIAMENTARY ACTIVITIES OF YOZGAT DEPUTY OF THE CHAMBER OF DEPUTIES “KINACIZADE ŞAKİR BEY” IN THE YEAR 1912

Author : Gülin ÖZTÜRK
Number of pages : 103-110

Abstract

II. Meşrutiyet Döneminde yapılan seçimler çoğulcu katılım özelliği taşımaktadır. Bu durum demokratik siyasal kültürün gelişmesinde önemli bir rol oynadığı gibi yeni bir oluşumu da beraberinde getirmiştir. Bu süreç 1908 seçimleri ile başlamış 1912, 1914 ve 1919 olmak üzere dört genel seçim yapılarak tamamlanmıştır. Meşrutiyet dönemi Meclisleri her bakımdan Türk parlamento tarihinde oldukça derin izler bırakmıştır. Osmanlı Devleti’nin farklı şehirlerinden seçilerek Meclise gelen mebuslar yapmış oldukları siyasi faaliyetler ile dönemin fikir hayatı, eğitim, hukuk, seçim, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısına ışık tutmuşlardır. Bu çalışmanın amacı II. Meşrutiyet Dönemi’nde yapılan genel seçimler sonucunda oluşan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın da görev yapmış Yozgat mebusu Kınacızade Şakir Bey’in ikinci Döneme ait meclis faaliyetlerini ele almaktır. Özellikle yasama faaliyetleri içerisinde yapmış konuşmaları tespit edilen Şakir Bey; Mecliste yaptığı faaliyetlerle önemli izler bırakmış ülke sorunları hakkında kendi düşüncelerini ve çözüm önerilerini ortaya koymuştur. Bu çalışmanın ana kaynaklarını TBMM arşivinde bulunan Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri, Meclis albümleri ile meşrutiyet dönemi diğer bilgi ve belgelerden faydalanılmıştır

Keywords

Yozgat, Meclis-i Mebusan, Şakir Bey, Osmanlı, Meşrutiyet.

Read:1596

Download: 875