RELIGIOUS STRUCTURE OF ALEPPO IN NINETEENTH CENTURY(JEWS, YEZIDIS,DURZUES,NASTURIDIES,CHRISTIANS)
XIX. Yüzyılda Halep’in Dini Yapısı (Yahudiler, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Hristiyanlar)

Author : Hakan Akköz
Number of pages : 151-163

Abstract

Osmanlı Devleti sınırlarının hemen hemen her yerinde farklı etnik yapılar bir arada yaşamaktaydı. XIX. Yüzyılda da durum Halep için de hemen hemen aynıydı. Halep önemli bir ticaret merkezi ve liman bölgesi olması dolayısıyla farklı devletlerin ilgisini çeken bir yer olmuştur. Halep’te Müslümanlar, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Yahudiler, Hristiyanlar bir arada yaşamışlardır. Bu dini topluluklar farklı kültürel yapılara sahip olmakla birlikte bazen aynı etnik kökenlerden gelmekteydiler. Müslüman Araplar ile Dürziler gibi.

Keywords

Osmanlı, Yahudiler, Yezidiler, Dürziler, Nasturidiler, Hristiyanlar

Read:1908

Download: 1199