1015-1064 YILLARI ARASINDA KAFKASYA BÖLGESİ’NDE SELÇUKLU-ERMENİ İLİŞKİLERİ
Seljukian-Armenian Relations in Caucasus Region Between The Years 1015 - 1064

Author : Zekiye TUNÇ
Number of pages : 307-315

Abstract

Selçukluların Kafkasya’ya ilk ciddi seferini Çağrı Bey yapmıştır. Azerbaycan üzerinden batıya doğru ilerleyen Seçuklular, Türkmenler ile beraber Van Gölü etrafındaki Ermeni Vaspuragan Krallığı topraklarında görünmüşlerdir. Bu durum Ermeni Krallığı’nın gücüne darbe indirmiştir. Selçukluların bu önemli başarıları Anadolu’nun Türkmen yurdu olacağının ilk sinyallerini vermiştir. Çağrı Bey’den sonra Sultan Tuğrul, komutanlarını Kafkasya’ya teşvik ederek Ermeni ve Gürcü memleketlerine taarruzlarda bulunmuştur. Ermenistan ve Azerbaycan’ın dağlık kesimlerine yönelik fetihler tertip etmiştir. Böylece Çağrı Bey ile başlayan Kafkasya’ya yönelik ilk faaliyetler Tuğrul Bey döneminde kapsamlı bir boyuta ulaşmıştır. Selçukluların Ermenilerle mücadelesi doğu bölgelerini kaybetmek istemeyen Bizans’ın olaylara müdahale etmesine sebep olmuştur. Kafkasya’da başlayan Türkmen yerleşmeleri Bizans’ın askeri gücünü doğuya sevk etmeye yöneltmiştir. Bizans-Selçuklu ilişkileri sıcak temasların olduğu bir döneme girmiştir. Bütün bu girişimlerin sonucu olarak Selçukluların Kafkasya seferleri ve bölgenin fethi Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini hızlandırmıştır, diyebiliriz.

Keywords

Selçuklular, Kafkasya, Ermeniler, Çağrı Bey, Tuğrul Bey

Read:1404

Download: 972