Modova Sancağında Tımar Rejimi
The Timar Regimi in Modova Sanjak

Author : murat serdaroğlu
Number of pages : 219-229

Abstract

Modova, 1554 yılında Tımışvar Eyaletine bağlı küçük bir nahiye iken, 1569 tarihli mufassal defterde sancak statüsüne kavuşmuştur. Modova Sancağına, Modova ve Kıraşova-Bıtılnik Nahiyeleri bağlanmıştır. Bu çalışmada sancağın 1573-1574 ile 1582-1583 tarihli tımar-icmal defterleri mukayese edilmiştir. Yapılan mukayesede 1573-1574 yılında vergi geliri 473.263 akçe olup bunun 445.581 akçesi dirliklere dağıtılmıştır. 1582-1583 yılında ise vergi geliri 517.420 akçeye yükselmiş olup bunun 486.241 akçesi sancak içerisinde dirlik olarak dağıtılmıştır. Artan vergi gelirine uygun olarak dağıtılan dirlik miktarı da yükselmiştir. Çalışmada tımar-icmal defterlerine göre gelirlerinin has, zeamet ve tımar şeklinde dağılımını karşılaştırarak, sancak içerisinde tımar sahipleri ve görevleri incelenmiştir.

Keywords

Modova Sancağı, Osmanlı Devleti, Tımar Sistemi, Tımışvar Eyaleti

Read:1928

Download: 1266