ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ VE AKSARAY ÇEVRESİ’NİN SİYASÎ, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL TARİHİ
ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDE NEVŞEHİR, NİĞDE, KAYSERİ VE AKSARAY ÇEVRESİ’NİN SİYASÎ, SOSYAL, EKONOMİK VE KÜLTÜREL TARİHİ

Author : İlyas GÖKHAN - - Kürşat KOÇAK - Hüseyin SARAÇ
Number of pages : 83-117

Abstract

Çeşitli nedenlerden dolayı anavatanları olan Türkistan’dan göçler başlayınca dünyanın değişik yönlerine özellikle de batıya doğru göç eden Türkler, Müslüman olduktan sonra da bu göçleri devam ettirmişlerdir. Bu süreçte tarih boyunca gittikleri yerlerde pek çok devlet kurmuş, göç ettikleri yerlerde kendi medeniyetini tesis ederken medeniyetlere de tesir etmeyi başarmış bir millet olarak tarih sahnesinde kendini konumlandırmıştır. Özellikle Selçuklular zamanında Anadolu’ya büyük göç dalgaları halinde gelmeye başlamışlardır. Doğudan batıya doğru olan Oğuz göçleri Osmanlılar döneminde de devam etmiştir. Oğuzlar, Anadolu’ya çadırlarıyla, sürüleriyle bir daha geri dönmemek üzere gelmişlerdir. Önce Selçuklular daha sonra da Osmanlılar Anadolu’ya gelen bu Oğuz kitlelerini yeni fethettikleri bölgelere yerleştirerek oraların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamışlardır. Arapların bir asır boyunca Anadolu’ya yapmış oldukları seferler önemli sonuçlar doğurmamıştı. Birçoğunda üstünlük sağlasalar da istedikleri başarıyı elde edememişlerdi. Daha sonra Türkler, aynı devletle aynı topraklar üzerinde mücadeleye girişmiş ve kazandıkları başarılar sonucunda buraların bir Türk yurdu olmasını sağlamışlardır.

Keywords

Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri

Read:2076

Download: 1339