ASURLU BAYAN AKADİA’NIN AĞABEYİ U?UR-ŠA-İŠTAR’A GÖNDERMİŞ OLDUĞU ÜÇ MEKTUP
The Three Letters of Assyrian Women Akadis to Her Big Brother Uşur-Sa-İstar

Author : SALİH ÇEÇEN - - L. Gürkan Gökçek
Number of pages : 247-264

Abstract

U?ur-ša-İštar, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde Anadolu’da tanınmış tüccarlardan biridir. Akadia ise, söz konusu tüccarın Asur’da yaşayan kız kardeşidir. Burada ele aldığımız üç mektup Akadia tarafından ağabeyine yazılmış olup bir takım aile içi sıkıntıların ve ticari meselelerin dile getirilmesi ile ilgilidir.

Keywords

Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Asur, Kültepe-Kaniş, Akadia.

Read:1458

Download: 777