Makedonya'nın Yükselişi ve II. Philippos
THE RISE OF MACEDONIA AND PHILIPPOS II

Author : Cuma Ali YILMAZ
Number of pages : 21-36

Abstract

Makedonyalı II. Philippos, MÖ 359’dan MÖ 336 yılına kadar hüküm sürdü. Bu süreçte, Makedonya Devleti’ni ileri bir seviyeye taşıdı. II. Philippos, Makedonya ordusunda devrim yaptı. Ordunun sayısını 10.000’den 24.000’e çıkardı ve süvarinin sayısını 600’den 3.500’e çıkardı. Daha sonra komşu bölgeleri işgal etti ve isyanları bastırdı. MÖ 336 yılında Aigai’de öldürüldü. Çalışmanın amacı, Makedonya Devleti’nin ilerlemesinde II. Philippos’un etkisini saptamaktır. Bu çalışmada II. Philippos’un hayatı hakkında bilgi verildikten sonra ordusu ve seferleri, evlilikleri, Korinthos Anlaşması konularına değinildi. Makalenin sonunda, çalışma değerlendirilip bir sonuçla özetlendi.

Keywords

II. Philippos,Makedonya Devleti,Ordu

Read:1979

Download: 1266