Anadolu Selçuklu Devletinin Akdeniz Hakimiyeti ve Korsan Faaliyetlerine Karşı Alınan Tedbirler
Mediterranean Domination Of Anatolian Seljuk Empire And Precautions Against The Piracy

Author : Zeynep GÜNGÖRMEZ
Number of pages : 280-296

Abstract

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Akdeniz’e hakim olması ve burada gerçekleşen uluslararası transit ticareti geliştirmek için uyguladığı devlet politikası oldukça önemli ve incelenmeye değer bir konudur. Akdeniz hakimiyeti ile Selçuklular, dış ticaret ağına dahil olmuşlar ve devleti hem ekonomik hem de siyasi anlamda güçlendirmişlerdir. Akdeniz ticaretinin önündeki en büyük engellerden birisi olan ve tüccarların korkulu rüyası haline gelen korsanlara karşı Anadolu Selçuklularının almış olduğu tedbirler çalışmamızın ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bu makalede daha önceki çalışmalardan farklı olarak uygulanan ticaret politikasının korsan faaliyetleri üzerindeki caydırıcı etkileri incelenmiştir. Çalışmamızda öncelikle İbn Bibi ve Aksarayi gibi dönemin ana kaynakları referans alınarak Akdeniz’deki Selçuklu fetihleri ve diğer meseleler incelenmiştir. Anadolu Selçukluların ticaret politikası gereği diğer devletlerle yaptıkları ticari anlaşmalar konusunda da muhtelif çevirilerden faydalanılmıştır. Mevcut kaynaklar referans alınarak Anadolu Selçuklu Devletinin Akdeniz hakimiyeti çerçevesinde Alanya ve Antalya’nın fethi ile Kıbrıs ile yapılan ticaret anlaşmaları incelenmiştir. Korsan faaliyetlerine yönelik güvenlik tedbirleri bölümünde ise; devlet sigortası sistemi, Latinlere sağlanan imtiyazlar, kervansaraylar ve muhafız birlikleri ile donanma ve mudalar gibi başlıklar altında çalışmamız tamamlanmıştır.

Keywords

Akdeniz, Korsan, Devlet Sigortası, Kervansaray, Muda

Read:1919

Download: 1224