TÜRK HALK MİMARİSİNİN KAMUSAL YANSIMASI OLARAK AKSEKİ KÖY ODALARI
Village Chambers in Akseki as The Public Reflection of Turkish Folk Architecture

Author : lokman tay
Number of pages : 118-141

Abstract

Köy odaları, halkın birlikte yaptığı veya köyün zenginleri tarafından yaptırılan, konaklama ve toplanma yeri olmak üzere iki ana görevi olan, mimari özellikler bakımından genellikle yalın binalardır. Köye gelen misafir, tahsildar (devlet görevlileri), yolcu, seyyar satıcı, demirci, kalaycı, nalbant vb. gibi insanların konaklamaları için yapılan köy odaları, Türk Kültürünün önemli özelliklerinden biri olan konukseverliğin somut mekânları olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy odalarının ikinci işlevi ise radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemde köylünün bir araya gelip sohbet ettiği, bilgi alışverişinde bulunduğu, köyün sorunlarını konuşup tartıştığı ve çeşitli eğlenceler düzenlediği bir meclis görevi görmesidir. Ulaşım sorununun çözülmesi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak köy odalarına duyulan ihtiyaç da ortadan kalkmıştır. Bu çalışmada Akseki ilçesinin 41 köy ve 6 beldesindeki arazi çalışması neticesinde tespit edilen 10 adet köy odasının tanıtımı yapılmıştır. Odalardan dokuzu iki katlı, biri ise tek katlıdır. İki katlı olanların genellikle alt katları ahır, üst katları ise oda olarak planlanmıştır. Odaların inşa tekniği boyuna ve dikine ahşap hatıllarla takviyeli moloz taş malzemeli kuru yığma duvardır. Hatılların uçları dışarıya doğru 15-20 cm. taşıntı yaptığı için yöre halkı tarafından düğmeli duvar olarak adlandırılmıştır.

Keywords

Akseki, Köy Odası, Halk Mimarisi, Konukseverlik

Read:1643

Download: 931