HURUFİ-BEKTAŞÎ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ANADOLU ALEVİLİĞİNE İLİŞKİN YENİ BİR DEĞERLENDİRME
A NEW EVALUATION OF ANATOLIAN ALEVISM WITHIN THE CONTEXT OF HURUFI-BEKTASHI RELATION

Author : Hulusi Yılmaz
Number of pages : 48-65

Abstract

İsmaililik Anadolu’yu Suriye’den başlayarak Azerbaycan’da dahil olmak üzere çevreleyen bir inanç gurubudur. İsmaililiğin Anadolu’daki dini inançlara etki etmesi kaçınılmazdır. Anadolu Alevi Bektaşi dini gurupları hulul, tenasüh, ahiret inançları bakımından ve kadın erkek toplu ibadet biçimleri ile Nizari İsmaililerine benzemektedirler. Özellikle Babagan Bektaşileri hem inanç hem de daha belirgin bir biçimde namaz ibadeti ile Nizari İsmaililerine benzemektedir. Nizari İsmaili namaz yorumu ile Babagan Bektaşi namaz yorumu arasındaki benzerlikler vakit, şekil ve içerik olarak ortaya çıkmaktadır. Nizari İsmaililerinin Hurufi tarikatında yer edinmeleri ve bu tarikatın Balkan coğrafyasında etkin olmasıyla Babagan Bektaşileri İsmaili etki altında kalmıştır. Hacıdede ve Şeyhkoyun köylerindeki Babagan Bektaşilerinin namaz ibadetlerinin uygulanış biçimleri ile Nizari İsmaili etkileri göstermesi bakımından önemlidir.

Keywords

Babagan Bektaşileri, Nizari İsmaililiği, Namaz

Read:1977

Download: 1242