KİMMER VE İSKİTLERİN ANADOLU’DAKİ TİCARİ HAYATA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR YORUM
A COMMENT ABOUT THE CIMMERIANS AND SCYTHIANS' EFFECTS ON COMMERCIAL LIFE IN ANATOLIA

Author : Engin EROĞLU
Number of pages : 37-47

Abstract

Demir çağında ortaya çıkan askeri anlamdaki gelişmeler ile birlikte, şiddetli kuraklığın etkisiyle girişilen mücadelelerin ortaya çıkardığı kargaşa sonucu, Orta Asya bozkır kavimleri arasında bir hareketlilik yaşanmıştır. Bu hareketlilik sonucu Massagetlerin İskitleri, İskitlerin ise Kimmerleri yerlerinden oynatmaları neticesinde önce Kimmer unsurları, takip eden süreçte ise, İskit unsurları doğal yolları kullanmak suretiyle Anadolu’ya girerek önce Doğu Anadolu, daha sonra Orta Anadolu ve Batı Anadolu’ya yönelmişlerdir. M.Ö. 8. ve 7. yy’ları ifade eden bu dönemdeki Anadolu’nun siyasi yapısına baktığımızda; doğuda Urartu, İç Anadolu’da Frig ve Batı Anadolu’da ise Lidya hakimiyeti söz konusuydu. Ege kıyıları ise Yunan kolonileri tarafından iskan edilmişti. Kimmer ve İskit unsurları, Anadolu’daki bu siyasi güç dengesinin değişmesine yol açmışlardır. Buna bağlı olarak hakimiyet alanlarının değişmesi, Anadolu’daki ticari hayata da bir takım değişmelere neden olmuştur. Bir anlamda yeni oluşan siyasi güç dengesi, Anadolu’daki ticari karakterli iktisadi yapıyı besleyerek, doğu ve batı arasındaki ekonomik faaliyetlere ve dolayısıyla kültürel etkileşime yeni bir ivme kazandırmıştır.

Keywords

Kimmerler, İskitler, Anadolu, Ekonomik Faaliyetler.

Read:1955

Download: 1294