II. Dönem TBMM'deki Sivas Milletvekilleri
MPs of Sivas and their activities in the second term of TBMM

Author : Mustafa Özyürek
Number of pages : 142-159

Abstract

Sivas, Anadolu’nun en önemli geçiş noktalarından birisi olup jeopolitik konumu itibari ile tarih boyunca bu hareketliliğini ve önemini muhafaza etmiştir. Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından olan Sivas Kongresi’nin yanı sıra Heyet-i Temsiliye’ye de bir süre ev sahipliği yapmıştır. Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve İstiklâl Savaşı’nın sürdürülmesi gibi olağanüstü gelişmeler meydana gelirken, doğal olarak şehrin yerel siyasi hadiseleri gündeme fazla gelmemiştir. Ancak 1923’teki seçimlerin ardından oluşturulan II. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde şehri temsil eden milletvekilleri parlamentoda farklı konularda söz almışlar ve imar, iskân, idari ve ekonomik alanlarda şehrin sorunları gündeme getirilmiştir.

Keywords

Sivas, Milli Mücadele, Siyaset, Parlamento, Milletvekilleri

Read:1989

Download: 1259