Endülüs’ün Düşüşünde Aragon Krallığı’nın Rolü
The Role of the Aragon Kingdom in the Fall of Andalusia

Author : Seyhun Şahin - - Fatih SANSAR
Number of pages : 165-178

Abstract

Özet “el-Endülüs”, bugün Portekiz ve İspanya gibi devletlerin bulunduğu coğrafi bölgeye Orta Çağ’da Müslümanlar tarafından 711 yılı itibariyle gerçekleştirdikleri fetih hareketlerinden sonra verdikleri isimdir. İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle birlikte ilim, sanat ve kültür alanında tarihinin altın çağını yaşayan bölge aynı zamanda sayısız siyasi mücadelelere de ev sahipliği yapmıştır. Bu çalışmamızda sekiz asır gibi uzun bir süre Müslümanlara ev sahipliği yapan Endülüs’ün kaybedilmesinde, başlangıçta bir kontluk olarak ortaya çıkan ve akabinde krallığa ve hatta imparatorluğa dönüşen Aragon Krallığı’nın Endülüs İspanya’sındaki rolüne değinilecektir. Ayrıca Endülüs ve Endülüs’te yaşamış olan Müslümanların siyasi serüvenine kısaca değinilecektir.

Keywords

Endülüs, İspanya, Reconquista, Aragon Krallığı

Read:1908

Download: 1170