19. ASIR KAPADOKYA’SININ KÜLTÜREL CANLILIĞININ BİRER NİŞANESİ OLAN İKİ ELYAZMASI
TWO MANUSCRİPTS ABOUT HIGH CULTUREL LEVEL OF 19. CENTURY CAPPADOCIA

Author : Bünyamin TAŞ
Number of pages : 42-49

Abstract

Kapadokya bölgesi, Türklerin Anadolu’ya geldikleri ilk asırlarda en önemli yüksek kültür merkezlerinden birkaçı olarak tebarüz eden Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri şehirlerinin odağında yer almaktadır. Anadolu Türk kültür tarihinin kurucu isimleri olarak nitelenebilecek Mevlana Celalleddin-i Rumî, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Gülşehrî ve Âşık Paşa’nın coğrafyası olan bu bölge, daha sonraki asırlarda da kültürel açıdan diri kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin çözülme asrı olan 19. asırda dahi bu bölgede kültürel hayatta kayda değer bir irtifa olduğu gözlenmektedir. Kuloğlu Şeyh Hacı İlyas’ın Bâğ-ı Behişt adlı eserinin 19. asrın ilk yarısında bu bölgede istinsah edilmiş olan iki nüshası, söz konusu kültürel seviyenin önemli birer tanığıdır. Hicrî 1247 (M. 1831/1832) ve 1262 (M. 1846) yıllarında istinsah edilen nüshaların zengin ferağ kayıtları, istinsah edilmiş oldukları bölgenin kültürel seviyesine dair kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir. Bu nüshalardan 1247 tarihli olanı Matyan’da (Göreme), 1262 tarihli olanı ise Arabsun’da (Gülşehir) istinsah edilmiştir. Matyan nüshasının ferağ kaydında, yazmanın kâğıtlarını mühreleyen Sorsofi’den (bugünkü Aksaray’ın Gülağaç ilçesinin Sofular beldesi) bir kişinin adı da anılmaktadır. Arapsun nüshasına hicrî 1318 (M. 1900) yılında Ortahisarlı (Nevşehir’in Ortahisar beldesi) bir kişi tarafından bir fihrist eklenmiştir. İki nüshadaki bu veriler özelde Nevşehir, genelde Kapadokya bölgesinin 19. asırdaki kültürel canlılığının birer göstergesidir.

Keywords

Kapadokya, elyazmaları, 19. yüzyıl, kültürel hayat.

Read:1890

Download: 1217