TÜRKİYE’DEKİ MUHACİR AZERİ BASINI IŞIĞINDA SOVYETLERİN AZERBAYCAN TOPRAKLARINDA İSKÂN SİYASETİ
THE SOVIET’S SETTLEMENT POLICY IN THE LANDS OF AZERBAIJANIN LIGHT OF THE AZERBAIJANIAN REFUGEES’ PRESS IN TURKEY

Author : İlker Türkmen - - Telli Korkmaz
Number of pages : 179-189

Abstract

Çarlık Rusya’nın Türk dünyası topraklarını işgal etme politikası çerçevesinde, Türk Dünyası üzerindeki asimile etme çalışmaları farklı şekillerde olmuştur. Çarlık yönetiminin 1917 Bolşevik Ihtilali ile idareyi devrettiği Sovyetler ittifakı da Türk dünyası toprakları üzerinde bir takım siyasi ve sosyo-kültürel asimile politikaları takip etmiştir. Sovyetlerin uygulamış olduğu iskân politikası çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Gerek yerli halkın elinden alınan araziler üzerine Rus göçmenlerin yerleştirilmesi, gerekse yerli halkın kolhozlara girmeye zorlanması gibi olaylar bunlara önemli birer örnek olmuştur. Yerli ahali içerisinde bölgesel nüfuzu olan kişiler sürgüne tabi tutulmuşlardır. Ellerinden toprakları alınan köylüler ile yerel Sovyet yöneticileri arasında problemler eksik olmamış, Sovyet yönetimi isyanlarla uğraşmak durumunda kalmıştır.

Keywords

Rus göçmenler, Azeri köylüler, toprak sorunu, Ruslaştırma Çalışmaları ve tepkiler.

Read:1890

Download: 1193