BURSA MEKTEB-İ İDÂDÎ-İ MÜLKİSİ KURULUŞU VE FAALİYETLERİ
ESTABLISHMENT OF BURSA MEKTEB-I IDÂDÎ-I MULKIİ AND ITS ACTIVITIES

Author : NURSAL KUMAŞ
Number of pages : 138-149

Abstract

Bursa Mekteb-i İdâdî-i Mülkisi, Osmanlı bürokrasisinin memur gereksinimini bir nebze olsun gidermek amacıyla, 3 Ağustos 1885 tarihinde Bursa şehir merkezinde açılmış olan bir eğitim-öğretim kurumudur. Batı tarzı eğitim veren okulun eğitim süresi dört yıldı. Okulun öğrenci sayısının sürekli artış göstermesi daha büyük bir binaya taşınma zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu amaçla idâdînin bulunduğu arazi içinde yapılan yeni bina 26 Ocak 1891 de hizmete girdi. 1892-1893 Eğitim-Öğretim yılında leyli (yatılı) bölümü ve ayrıca rüşdiye kısmı da eklenerek okulun öğrenim süresi yedi yıla çıkarıldı. 1887-1894 seneleri arasında idâdîden 56 öğrenci mezun oldu. Mezun öğrenciler genellikle Türk ve Müslümandı. Buna karşın az sayıda Rum, Ermeni ve Musevi öğrenci de mezunlar arasında bulunmaktaydı. İdâdînin bölge halkından yoğun ilgi görmesi ilerleyen yıllarda çeşitli bölümlerin açılmasına ve ek binaların yapılmasına vesile oldu. 1903 yılında Bursa Mekteb-i İdâdî-i Mülkisi’nin ziraat, ticaret ve sanat şubeleri açıldı. Okulun kimyahane, kütüphane, yatakhane, yemekhane ve teneffüshane bölümlerinin inşaatı bitirilerek 1906 yılında hizmete girdi. Yine aynı yıl hava durumunun gözlemlenebilmesi için okul içinde bir rasathane (gözlemevi) kuruldu. Cumhuriyet Dönemi’nde 1923-1924 öğretim yılında “Sultanî” ismiyle liseye dönüştürülen okul, sonraki dönemde erkek lisesi konumuna getirildi. Okul günümüzde Bursa Anadolu Erkek Lisesi ismiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Keywords

Bursa Mekteb-i İdâdî-i Mülkisi, Bursa Erkek Lisesi, Bursa’da Eğitim

Read:1915

Download: 1213