PROPAGANDANIN TEMEL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ABD'DE II. DÜNYA SAVAŞI KAPSAMINDA KULLANILAN PROPAGANDA AFİŞLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A Review of the Propaganda Posters Used in The USA During The World War II in Terms of the Main Features of Propaganda

Author : Neval Karanfil
Number of pages : 89-105

Abstract

Propaganda, belirli bir grup ya da toplumun sahip olduğu tutum, davranış veya düşünceyi çeşitli araç ve semboller kullanarak etkilemeyi amaçlayan sistematik faaliyetleri ifade eder. Araştırmanın konusunu, II. Dünya Savaşı'nda ABD'de uygulanan yurtiçi savaş propaganda araçlarından biri olan propaganda afişleri oluşturmaktadır. Toplumsal, askeri ve ekonomik gibi pek çok alanda davranış ve tutum değişikliğini hedef alan bu afişlerin propagandanın sembolleştirme, düşmanı stereotipleştirme, kriz koşullarını abartma, suçluluk duygusu yaratma ve rasyonelleştirme gibi özellikleri bağlamında ele alınması amaçlanmıştır. Afişlerde iletilen mesajlar ve propaganda unsurlarını değerlendirebilmek için ise ABD'de II. Dünya Savaşı'nda yurtiçinde savaş koşullarını kontrol altında tutmak adına gerçekleştirilen düzenlemelere ve oluşturulan kurumlara kısaca değinilmiştir. Afişler, propagandanın nitelikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiş ve görsel unsurlarına dayanılarak ele alınmıştır. Belirlenen afişler, savaş tahvili satışı ve askeriyeye katılım; savaş üretimi kapsamında tam zamanlı çalışma, boşa vakit harcamama, grev yapmama ve sakatlanmama; gündelik hayatı ve tüketimi düzenleme kapsamında tutumlu olma, iyi beslenme, sağlıklı kalma ve bilgi sızdırmama mesajlarını içermektedir.

Keywords

Propaganda, propaganda afişi, II. Dünya Savaşı, ABD

Read:1842

Download: 1157