EKREM PAMUKÇU'NUN HAYATI VE ESERLERİNE KISA BİR BAKIŞ
AT A GLANCE TO LIFE AND WORKS OF EKREM PAMUKÇU

Author : Ahmet Altungök - Öznur AYDIN
Number of pages : 23-48

Abstract

Ekrem Pamukçu kısa süren yaşamı boyunca ailevi yaşantısı, siyasi kişiliği, akademik duruşu, ortaya koyduğu eserleri ve çevresindeki insanlara yaklaşım tarzıyla örnek bir bilim insanı olmuştur. Kendisi, Kerkük doğumlu olan önemli Türkmen aydınlarımızdan bir tanesidir. Ekrem Pamukçu'nun, Irak Türkmenlerinin ellerinden alınan haklarının geri kazanılması noktasında büyük gayretleri olmuştur. Ayrıca Irak Türkmenlerine karşı yürütülen baskılara bütün dünyanın dikkatini çekmek için yoğun çalışmalar içerisine girmiştir. Kendisi Türkmenlerin haklı davasını her yerde duyurmaya ve onların sesi olmaya gayret göstermiştir. Ekrem Pamukçu Türkmenlerin haklarını savunurken diğer etnik grupların da haklarını savunmayı ihmal etmemiştir. Irak toprakları üzerinde yaşayan etnik toplulukların eşit haklara sahip olmaları gerektiğini savunmuş ve bu topraklar üzerinde yaşayan bütün toplulukların Iraklı olma bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini savunmuştur.

Keywords

Ekrem Pamukçu, Irak, Türk, Türkmen, Kerkük.

Read:1971

Download: 1241