ARŞİV BELGELERİNE GÖRE KAFKASYA’DAN AZİZİYE’YE (PINARBAŞI) GÖÇ EDEN MUHACİRLER VE YERLİ HALK İLE İLİŞKİLERİ
ACCORDİNG TO ARCHIVE DOCUMENTS EMIGRANT IMMIGRATED FROM CAUCASİA TO AZİZİA (PINARBAŞI) AND THEIR RELATIONSHIP BETWEEN LOCAL PEOPLE

Author : Haşim Erdoğan
Number of pages : 109-118

Abstract

Kafkasya’dan insanların göç etme zorunluluğu, onları hiç bilmedikleri yeni coğrafyalarda yeni yurtlar aramaya mecbur bırakmıştır. Osmanlı Devleti’nin Kafkasya’dan gelen bu yoğun göç dalgasının Anadolu’da farklı coğrafyalara yerleştirilmesine izin vermesi bu göçmenleri biraz olsun rahatlatmıştır. Yerleştirildikleri yerleri yurt edinmekte fazla zorluk çekmeyen bu göçmenler, özellikle Anadolu’nun mevsimsel koşullarına ayak uydurmaya çalışırken, geldikleri coğrafyanın iklimine yakın olan yerlere doğru rağbet etmişler ve Aziziye’yi yurt edinmekte zorlanmamışlardır. Kafkas göçmenlerinin devletle olan ilişkileri arşiv belgelerinde genellikle arazi, esirlik-kölelik, askerlik, devletten alınacak yardım ve yer değişim isteği konularında yoğunlaşmaktadır. Aziziye’ye iskan ettirildikten sonra, buranın yerli halkı ile birlikte yaşamadan dolayı yoğun bir kültürel etkileşim içerisinde bulunmuşlardır. Burada yerleşik halk olarak bulunan Afşarlar ile Kafkasya’dan göç eden Çerkezler arasında devletin müdahale etmek zorunda kaldığı büyük husumetlerde yaşanmıştır. Birlikte aynı coğrafyada yaşamaktan kaynaklanan bu ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de devam etmiş, özellikle Afşarlarla Çerkezler arasındaki bu çekişmeler halk arasında anlatılan fıkralara dahi konu olmuştur.

Keywords

Kafkasya, Aziziye, Göç, Çerkez, Afşar

Read:1930

Download: 1228