OTTOMAN GOVERNANCE UNDERSTANDING AND SOCIAL ORDER ACCORDING TO THE BOOK OF DEFTERDAR SARI MEHMED PASHA’S ‘NESAYIHU’L-VUZERA VE’L-UMERÂ’
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA’NIN NESÂYİHÜ’L-VÜZERÂ VE’L-ÜMERÂ ADLI ESERİNE GÖRE OSMANLI YÖNETİM ANLAYIŞI VE TOPLUM DÜZENİ

Author : Almıla Gökçe ÖZCAN
Number of pages : 1-22

Abstract

Osmanlı devlet adamları XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı devlet yapısı ve toplum düzeninde görülen değişiklikleri bozulma olarak değerlendirmişler ve bozulma hakkındaki fikirlerini ıslahatnâme adı verilen eserler kaleme alarak anlatmışlardır. Bu eserlerde sadece Osmanlı devlet yapısı ve toplum düzeninde görülen bozulma hakkında değil, aynı zamanda Osmanlı yönetim anlayışı ve toplum düzeni hakkında da bilgiler yer almaktadır. Bu makalede Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nın “Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ” adlı eserinin incelenmesi suretiyle Osmanlı yönetim anlayışı ve toplum düzeni hakkında bilgiler elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesâyihü’l-Vüzerâ Ve’l-Ümerâ, adâlet dâiresi, erkân-ı erbaa.

Read:2697

Download: 2000