HÜLAGU’NUN BATI’YA GÖNDERİLME MESELESİ VE BATI SEFERİ’NİN ANADOLU’YA ETKİLERİ
THE EVENT OF HULAGU’S BEING SENT TO WEST AND THE EFFECTS OF WESTERN EXPEDITION UPON ANATOLIA

Author : Murtaza Çevik
Number of pages : 139-153

Abstract

13. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Cengiz Han’ın başlatmış olduğu Moğol İstilası, tüm dünyayı ilgilendiren bir hadise olmuştur. Daha Cengiz Han döneminden itibaren batıya birçok kez sefer düzenlenmiştir. Moğolların dünya hakimiyet anlayışı ile gerçekleştirilen bu seferlerin hedefinde, başlangıçta Harzemşah Devleti bulunmaktaysa da, İslam Dünyasının zenginliğinin görülmesi ile istilalar daha da önem kazanmıştır. Mengü Han dönemine gelene kadar batıda tam bir Moğol hakimiyetinin kurulamamış olması ve İsmaililer ile Abbasi Devleti hakkında şikayetler, onu Moğol şehzadesi Hülagu’yu geniş yetkilerle birlikte batıya göndermeyi mecbur etmiştir. Moğollar tarafından batıya yapılan bu seferler Türk tarihi bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Zira Moğolların batı seferi sırasında önünden kaçan birçok Türkmen, Anadolu’ya gelerek Anadolu’nun Türkleşmesinde büyük rol oynamıştır.

Keywords

Moğol, Batı Seferi, Hülagu, Anadolu’nun Türkleşmesi

Read:1926

Download: 1236