MAARİF SALNAMELERİNE GÖRE MEKTEB-İ TIBBİYE
THE MEDICAL SCHOOLS ACCORDING TO EDUCATION YEARBOOKS

Author : Yaşar ARSLANYÜREK
Number of pages : 204-220

Abstract

Osmanlı Devleti’nin ilk yıllarında sağlık uygulamaları geleneksel yöntemlerle karşılanmaktaydı. Tıbbi bilgiler daha ziyade önceki uygulamaların devamı şeklindeydi. Tıbbi gelişmeler, XIII. yüzyıldan XV. yüzyılın ortalarına kadar klasik dönem olarak kabul edilmektedir. Bu dönemdeki uygulamalar, beylikler döneminin devamı niteliğindeydi. XV. yüzyılın ortalarından XVII. yüzyıla kadar olan dönemde Batı’yla tanışma dönemi başladı. XIX. yüzyıldan itibaren de Batı’ya açılma başladı ve modernleşme dönemine girildi. Bu dönem içerisinde Batı örneğinde tıbbi kurumlar açılmaya başlandı. Tıp okulları müfredatında çağdaş seviyede eğitim verilmeye başlandı. İlk olarak çeşitli kurumlarda tıp eğitimi verildi ise de modernleşmenin başlamasıyla bu eğitim birimleri tek çatı altında toplanmaya başlandı. Tıbbi alanda çağdaş seviyede faaliyet gösterilebilmesi için yurt dışına öğrenciler gönderildi. Aynı zamanda yurt dışından da tıp hocaları ve uzmanlar getirilerek eğitim müfredatları geliştirildi.

Keywords

Osmanlı, Tıp, Eğitim, Modernleşme.

Read:1898

Download: 1225