Bir Halk Kahramanı Osman Batur
A folk hero of Osman Batur

Author : Tekin Tuncer
Number of pages : 183-203

Abstract

Doğu Türkistan’ın Komünist Çin tarafından işgalinden sonra başlayan mücadeleler Türk tarihi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu mücadelelerin sembol şahsiyetlerinden biri olan Osman Batur’un hayatı ve mücadelesi hakkında bilgiler verilerek, Komünist Çin yönetimine karşı verdiği mücadele sonucunda nasıl bir halk kahramanı haline geldiği konusuna değinilecektir.

Keywords

Osman Batur, Doğu Türkistan, Komünist Çin, Mücadele, Sovyet Rusya.

Read:1986

Download: 1246