The Importance at the Anatolian History of Turk-Crusade Struggle in the year of 1101 A.D.
1101 Yılında Türk-Haçlı Mücadelelerinin Anadolu Tarihindeki Önemi

Author : - Gürhan Bahadır,
Number of pages : 77-108

Abstract

Papa II. Urban’ın 27 Kasım 1095 tarihinde Clermont Konsilinde yaptığı konuşmadan sonra kutsal yerleri Türklerden almak için Avrupa’da büyük Haçlı ordusu kurulmaya başlandı. Bu tarihten sonra iki yüzyıl devam eden Haçlı seferleri hem dünya tarihi hem de Anadolu tarihi bakımından önemli sonuçlar oluşturdu. Bununla beraber, Haçlı seferleri ve Anadolu tarihi açısından büyük öneme sahip olan 1101 Haçlı seferleri doğuda kurulan Haçlı devletlerinin ihtiyacı olan insan gücü ve askerî desteği sağlamak için gerçekleştirildi. 1100 yılında Papa II. Pascalis’in çağrısıyla yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Avrupa’da büyük Haçlı ordusu kurulmaya başlandı. 1101 yılı başlarında Avrupa’dan yola çıkan üç Haçlı ordusu ard arda İstanbul’a geldiler ve Bizans İmparatorunun yardımıyla Anadolu’ya geçirildiler. Bu büyük Haçlı ordusuna karşı Anadolu’daki milletlerin de katılımıyla Türk beyleri komutasında Anadolu ordusu oluşturuldu. Anadolu’da ittifakla kurulan bu ordu, 1101 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ard arda üç Haçlı ordusunu mağlup etti. Böylece Anadolu’dan Türkleri tamamen çıkarmak maksadıyla gelen Haçlı ordularının bu topraklarda mağlup edilmesiyle Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. Bu makalede 1101 Haçlı seferleri hakkında Albert Aachen ve Prof. Dr. Işın Demirkent’in yazdıkları ile diğer eserlerdeki bilgilerden de istifade edilerek bu seferlerin Anadolu Türk tarihindeki önemi ortaya çıkarılmaya çalışıldı.

Keywords

Anahtar Kelimeler: Haçlılar, Türkler, Anadolu

Read:1916

Download: 1214