Hesse'de Kutupluluk
-

Author : Ayşe Demirel - -
Number of pages : 49-55

Abstract

Hermann Hesse, yaşamın bir bütün olduğuna ve bütünü teşkil eden birbirine zıt nesnelerin, olayların vazgeçilmez ve gerekli olduğuna inanır. Hesse hayatı boyunca kutupluluğu hissetmiş ve birbirine zıt görünen kutupları birbirine yaklaştırmayı, bir senteze vardırmayı amaçlamıştır. Nitekim Hesse’nin dünya görüşünün temelindeki sorunları ve çabaları kutuplulukta düğümlenir. Hesse’nin bütün eserlerinde hayatın kutupluluğu ele alınır. Amacı kutupluluğun ardında yatan birliği göstermektir. Kutupluluğu yoğunlukla işlediği eserlerinde Hesse, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve bu bütünün içindeki zıtlıklara işaret eder. Zıtlıkların sentezine varıldığında objektif bir bakış açısı kazanılabileceğini, bireysellikten evrenselliğe ulaşılabileceği tezini ortaya koyar. Eserlerinde anlattığı kahramanlarını birbirine zıt değerler arasında gerilim yaşayan trajik tiplerden oluşturan Hesse, söz konusu senteze varmak için Doğu kültürleri ve öğretilerinden oldukça yararlanmıştır. Hesse’nin eserlerine temel konu seçtiği kutupluluk sorununu hissetme, buna çözüm arama ve ulaştığı sentezle birlik ruhunu duyumsama aşamalarını çeşitli yöntemlerle aşma çabasını yansıtmak, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

Keywords

Kutupluluk, Varlık Birliği, Hint Kültürü, Çin Felsefesi, Budizm

Read:1156

Download: 448