Hesse'nin Din Anlayışı
-

Author : Ayşe Demirel - -
Number of pages : 56-61

Abstract

: Çocukluğundan beri katı Hıristiyan kuralları ile yetiştirilen Hermann Hesse’nin anne ve babası misyonerlik görevi üstlenecek ölçüde dinlerine bağlıdır. Nitekim bu iki insanı birbirine yaklaştıran da söz konusu görevleri olmuştur. Böyle bir aile ortamı içinde hiç şüphesiz Hesse’nin de dini anlayışı kendi öz dini yönünde şekillenecektir. Ancak onun hayata yönelik özgürlükçü bakış açısı ve bireyci yönü, Hıristiyanlığın öngördüğü dogmatizmle çakışmaktan kendi alamaz. Ailesinin de yakın irtibatta olmaları dolayısıyla Doğu kültürü ve inançları, Batı dünyasına aidiyetinden ödün vermeyen Hesse’ye bu noktada çözüm olanakları sunar. Hesse’nin Doğu din ve inanışlarını birtakım eksiklikleri olduğuna inandığı Hıristiyanlığa alternatif görür ve bunlara Hıristiyanlığa reform sağlayacak işlevler yükler. Hesse’nin eserlerinde sıkça rastladığımız bu etkilerin çıkış noktasının maruz kaldığı bu ikilem olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Hesse’nin dine yaklaşımını irdelemek ve açıklamak amaçlanmıştır.

Keywords

Din, Hıristiyanlık, Dogmatizm, Doğu Kültürü, Doğu Dinleri,

Read:1599

Download: 936