CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA NİĞDE’DE KURULAN SOSYO-KÜLTÜREL VE İKTİSADİ MÜESSESELER
Cumhuriyet Tarihi

Author : Erol Akcan
Number of pages : 62-76

Abstract

Türkiye’de cemiyetlerin yasal dayanağa kavuşması II. Meşrutiyet’in ilanından hemen sonra gerçekleşti. Bu tarihten sonra Cumhuriyet’in ilanına kadar sosyo-kültürel ve iktisadi alanda çok sayıda cemiyet kuruldu ve faaliyet gösterdi. Uzun süren savaş yıllarında devlet himayesinde varlığını devam ettiren bu cemiyetler, Cumhuriyet’le birlikte yeniden canlandı. Bu çerçevede, Niğde’de başta Türk Ocağı, olmak üzere Muallimler Birliği ve İdman Yurdu gibi sosyo-kültürel müesseselerin yanı sıra birden fazla iktisadi kuruluş faaliyet gösterdi. Bu makalede, bahsi edilen bu kuruluşlar incelenmiştir.

Keywords

Cemiyet, Niğde Türk Ocağı, Muallimler Birliği, Bankacılık, Spor.

Read:1637

Download: 944