AN EXAMPLE TO THE TECHNICAL ACADEMIES ESTABLISHED WITH THE TANZIMAT: ACADEMY OF FORESTRY
TANZİMAT İLE AÇILAN TEKNİK OKULLARA BİR ÖRNEK: ORMAN MEKTEBİ

Author : - A.Fatih Şendil,
Number of pages : 213-226

Abstract

Osmanlı’da III. Selim ile başlayan askeri yenileşme hareketleri Tanzimat’la beraber sivil hayatta da hissedilmeye başlamıştır. Günümüzdeki köklü üniversitelerin ve fakültelerin temeli olan batılı manada okullar açılmaya başlanmıştır. Ziraat Mektebi, Telgraf Mektebi, Maden Mektebi gibi yetişmiş teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere açılan okullardan bir tanesi de günümüz İ.Ü. Orman Fakültesi’nin temeli olan Orman Mektebi’dir. Bu okulun açılışı tıpkı diğer teknik okullarında açılışına benzer bir süreç izlemektedir. Bu makalemizde Tanzimat sürecinde açılmış olan teknik okullardan birisi olan Orman Mektebi’nin 1857’de kuruluşundan 1871’de kurumsal bir yapıya kavuşana kadar geçirdiği süreç Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerine dayanarak incelenecektir.

Keywords

Orman Mektebi, Orman Fakültesi, Ormancılık, Teknik Eğitim

Read:1835

Download: 1165