RESSAM NEŞET GÜNAL’IN KIRSAL KESİM BETİMLEMELERİ
THE COUNTRY PİCTURES OF PAİNTER NEŞET GÜNAL

Author : GÖKSUN YENER - TAMAR NACAR
Number of pages : 103-120

Abstract

Makalemizde Türk resmine yeni bir anlayış getiren önemli ressamlardan Neşet Günal'ın sanat yaşamı ve eserleri üzerinde durulacaktır. Doğup büyüdüğü Nevşehir başta olmak üzere Orta Anadolu'nun çorak topraklarından izlerle ''Toprak Adamlar'' adını verdiği, bozkırın, hastalığın ve yorgunluğun yıprattığı ama zorluklardan yılmayan insanların mücadelesini dile getirmiştir. Sanatında siyasallık ve yapaylık yerine, toplumsallığı, yoksul kırsal kesim insanlarının sorunlarını ve onların doğayla bütünleşen varlığını aktarmayı ustaca sürdürmüştür. Kendisinden önceki dönemlerde belki de hiç bu şekilde ele alınmayan konuları ve insanları resmederken yaptığı abartılı el ve ayakları, birlikte yola çıktığı sanatçılardan ayıran en çarpıcı özelliği olmuştur. Orta Anadolu kökenli bir genç sanatçı olarak bu grubun yaklaşımından etkilenmiş ve geldiği toprakların sesi olmuştur. Kırsal kesimin insanlarını toplumsal gerçekçi bir dille yansıtmıştır.

Keywords

Neşet Günal, Modern Türk Resmi, Figür, Desen, Toplumsal Türk Resmi

Read:1978

Download: 1244