ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE 57. ALAY
THE FIFTY SEVENTH REGIMENT OF THE DARDANNELLES FRONT

Author : Nurhan Aydın - TUBA GEÇENNER
Number of pages : 167-180

Abstract

1914 yılında başlayıp 1918’de sona eren Birinci Dünya Savaşı, Türk ve dünya milletleri tarihi açısından büyük bir dönüm noktası sayılmaktadır. Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarından çıkmış, ordusu bitkin, ekonomik ve diplomatik anlamda da tam bir çöküş yaşamaktaydı. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu bu durum için savaşı bir kurtuluş olarak görmüştür ancak savaş, Osmanlı Devleti’nin felaketi olmuştur. Osmanlı Devleti birçok cephede birden savaşmak zorunda kalmış ve Çanakkale Cephesi hariç diğer bütün cephelerde ağır yenilgi yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı içerisinde Çanakkale Savaşları, sebep ve sonuçları açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Çanakkale Cephesi, Fransa ve Rusya’nın açtığı cephelerde savaşın olağan hale gelmesi sonucunda açılması düşünülmüştür. İngiltere, Fransa ve Rusya bu suretle Almanlara karşı kesin sonucun alınacağını öngörmüştür. Ayrıca bu cephenin açılması İngiltere’nin Ortadoğu ve Boğazlara ilişkin politikalarına da uygun düşmektedir. Bu çalışmada Çanakkale Cephesi’nde savaşan 57. Alay hakkında araştırma yapılmış, Alay’ın kuruluşu, Çanakkale Cephesi’ndeki faaliyetleri, karargâhı, sancağı ve şehitliği üzerinde durularak bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışma sırasında başta ATASE olmak üzere birçok farklı kaynaktan yararlanılmıştır.

Keywords

Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Cephesi, 57. Alay, Yarbay Hüseyin Avni.

Read:1624

Download: 916