YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE, SARAYÖNÜ’NÜN SOSYO-POLİTİK YAPISI
SOCIO-POLITICAL STRUCTURE OF SARAYÖNÜ AT THE BASIS OF

Author : D. ALİ ARSLAN - SADETTİN BAŞTÜRK - GÜLTEN ARSLAN
Number of pages : 19-61

Abstract

Konya ili, bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel hazineleri sebebiyle, toplum hayatımız ve milli tarihimizde müstesna bir yere sahiptir. Sarayönü de, tarımsal üretim potansiyeli, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Konya’nın değerine değerler katar. Tarihin derinliklerinden günümüze taşıdığı tarihi birikime ilaveten, Türk-İslam coğrafyasının farklı bölgelerinden aldığı göçler, Sarayönü’nün toplumsal ve kültürel önemini daha da arttırmıştır. Bu realiteden yola çıkılarak çalışmada, Sarayönü ilçemizin siyasi yapısı ve bu yapıda yakın tarihimizde yaşanan değişimin incelenmesi hedeflenmiştir. Tarihsel bir bakış açısı ile gerçekleştirilecek bu çalışmada, temel veri kaynağı olarak yerel seçim sonuçları seçilmiştir. Zaman kesiti olarak ise 1963’ten günümüze, yarım asrı aşkın bir zaman dilimi seçilmiştir. Çalışmada TÜİK ve YSK ile öteki kurum ve kuruluşların arşiv, kayıt, belge ve veri setleri, ikincil veri analizi tekniği kullanılarak Sarayönü’nde siyasi yapının oluşumu, siyasi gücün toplumsal yelpazeye dağılımı ve 1960’lı yıllardan günümüze değişim düzenlilikleri araştırılacaktır. Ayrıca, belirlenen hedefler doğrultusunda ortaya konan bulguların Konya ili ve Türk toplumu geneli içinde ifade ettiği anlam da tartışılacaktır.

Keywords

Read:1958

Download: 1224