ASUR TİCARET KOLONİLERİ DÖNEMİ TÜCCARLARINDAN U?UR-ŠA-İŠTAR’IN SARAY VE KURUMLAR İLE YAZIŞMALARINDAN BAZI ÖRNEKLER
SAME CORRESPONDENCE SAMPLES OF

Author : SALİH ÇEÇEN - L. GÜRKAN GÖKÇEK
Number of pages : 189-201

Abstract

Usur-ša-İštar, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi’nde Anadolu’da tanınmış tüccarlardan biridir. Bırakmış olduğu arşiv şimdiye kadar Kültepe’de ele geçen arşivlerin en büyüğüdür. Arşiv üzerinde yapılan çalışmalar yalnızca kendisinin ticari aktivitelerihakkında değil aynı zamanda Asur Ticaret Kolonileri Dönemi hakkında da önemli bilgiler sağlamaktadır.Bu makalede ele alınan üç adet belge, tüccarın Koloni Dönemi’nin yönetim organları ile olan yazışmalarındandır. Belgelerin ikisi Kaniş ve TurhumitKarumlarınınU?ur-ša-İštar’a, biri ise Amkuwa krallığına iletilmek üzere kardeşlerine yazılmış bir mektuptur.

Keywords

Kültepe, Asur Ticaret Kolonileri Dönemi, U?ur-ša-İštar

Read:1417

Download: 719