TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR’IN 1954 YILI ABD ZİYARETİNDEKİ KONUŞMALARI VE KAMUOYUNDAKİ YANSIMALARI
THE PRESİDENT OF TURKİSH REPUBLİC CELÂL BAYAR’S 1954 VİSİT TO THE USA AND İTS REFLECTİONS ON PUBLİC OPİNİON

Author : - EMİN ÖZDEMİR,HASAN KARAKUZU
Number of pages : 62-78

Abstract

Amerika’nın bağımsızlığını kazanması ile başlayan Türk-Amerikan ilişkileri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e başta ekonomik olmak üzere birçok alanda gerçekleşir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yapılan ikili antlaşmalarla devam ettirilen ilişkiler, Soğuk Savaş Döneminde stratejik ortaklığa dönüşür. Bu çerçevede gelişen dostluğun sonucu olarak Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 1954 yılında Amerika’yı ziyaret eder. Cumhurbaşkanı, 28 Ocak-27 Şubat 1954 tarihleri arasında Amerika’da bulunduğu süre zarfında iç ve dış politikaya dair pek çok konuşma yapar. Yapmış olduğumuz bu çalışmada, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın Amerika ziyaretinde, iç ve dış politikaya dönük konuşmaları vebu konuşmaların kamuoyuna yansımalarını irdeleyeceğiz.

Keywords

Celâl Bayar, Türk-Amerikan İlişkileri, Demokrat Parti Dönemi, ABD Ziyareti.

Read:1908

Download: 1170