10.000 YIL ÖNCE KAPADOKYA BÖLGESİNDE SOSYAL YAPININ VARLIĞINA AİT BAZI İPUÇLARI
SOME CLUES ON THE EXISTENCE OF A SOCIAL STRUCTURE IN CAPPADOCIA 10.000 YEARS AGO

Author : Fevzi Volkan Güngördü
Number of pages : 79-93

Abstract

Sürekli yerleşimlerin kurulması, bitkilerin ve hayvanların evcilleştirilmesi ile ilgili en eski buluntular M.Ö. 10.200-6.200 tarihleri arasındaki Neolitik Çağ içerisinde değerlendirilmektedir. Bahsedilen bu önemli gelişmeler insanoğlunun yaşam biçiminde farklı noktalarda önemli değişimlere neden olmuştur. Kapadokya Bölgesi Yakındoğu Neolitik’i içerisinde dikkat çekici bir konuma sahiptir. Bu volkanik bölge birçok farklı obsidyen kaynağına ev sahipliği yapmaktadır. Volkanik bir cam olan obsidyen hem doğal yapısı hem de etkileyici rengi sayesinde alet üretiminde önemli bir materyal olarak algılanmıştır. Kapadokya obsidyenleri yerel ve bunun yanında diğer Anadolu, Suriye, Levant ve Kıbrıs’ ta ki birçok Neolitik Dönem yerleşmesi tarafından kullanılmıştır. Bu durum Kapadokya bölgesinin on bin yıl önceki bölgeler arası ilişkilerini açıkça ortaya koymaktadır. Neolitik yaşam biçimi ile ilgili sosyal perspektifler eşitlikçi bir bakış açısı ile sınırlandırılmıştır. Sürekli yerleşik, avcı-toplayıcı insan grupları tek tabakalı bir sosyal yapıyı sergilemektedirler. Ancak Neolitik yaşam biçimi ile ilgili güncel bakış açıları tabakalaşmış bir sosyal yapının varlığını vurgulamaktadırlar. Bu makalede Kapadokya’nın Seramik Öncesi Neolitik Dönem’ e tarihlendirilen Aşıklı Höyük ve Kömürcü KaletepeObsidyen Atölyesi bahsedilen güncel bakış açısı içerisinde değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Kapadokya, Seramik Öncesi Neolitik Dönem, Sosyal Yapı

Read:1876

Download: 1190