SEYYAHLARIN GÖZÜYLE AVANOS VE ÇEVRESİ
Avanos Area From The Eyes of Travelers

Author :
Number of pages : 101-111

Abstract

Bu çalışmada Avanos ve çevresine gelen seyyahların bölge hakkında verdikleri bilgiler değerlendirilecektir. Avanos, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümünde yer alan bir yerleşim birimidir. Şehrin tarihinin çok eski olduğu bilinmektedir. Kapadokya bölgesinde yer alan Avanos tarihi ve kültürel değerleri yönünden oldukça zengindir. Avanos hakkında ilk bilgi Strabon’un eserinde yer almaktadır. Strabon dışında Paul Lucas, Charles Texier, Roman Oberhummer-Heinrichz Zimmerer ve Yorgo Seferis gibi yabancı seyyahlar ile Nahit Sırrt Örik gibi yerli seyyahların verdiği bilgiler çalışmamızda değerlendirilecektir. Seyyahların gözüyle Avanos’un tarihi, kültürel ve sosyal durumu incelenmiştir.

Keywords

Nevşehir, Avanos, Seyyah, Paul Lucas, Charles Texier, Roman Oberhummer

Read:1623

Download: 983