DEVELİ’YE TELGRAF HATTININ ÇEKİLMESİ
Wiring Of Telegraph Line to Develi

Author : Mehmet SÜME
Number of pages : 75-84

Abstract

Sınırları çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı Devleti için haberleşmenin önemi büyüktü. Bu konuda varlığı Göktürklere kadar uzanan ulak teşkilatı örnek alındı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, kısaca konaklama istasyonları olarak tanımlanabilecek menzil teşkilatı kuruldu. 19. yüzyıla gelindiğinde Tanzimat’la birlikte, Posta Nezareti’nin ihdas edilmesi Osmanlı Devleti’nde haberleşme konusunda bir dönüm noktası oldu. Telgraf 1843’te Avrupa ve Amerika’daki kullanımından sonra on yıl gibi kısa bir süre içinde Osmanlı ülkesinde kullanılmaya başlandı. Telgrafın ülke genelinde yaygınlaştırılmasında rol oynayan idari, askeri ve ticari nedenler Develi’ye telgraf hattının çekilmesinde de etkili oldu. Develi’ye telgraf hattı çekme çalışmaları mali ve bürokratik engeller nedeniyle yaklaşık on dört yıl sürdü. Bu engeller Develi halkının yardımları ve konu hakkındaki ısrarcı tutumu sonucunda aşılmış ve Ekim 1903 itibarıyla Develi’ye telgraf hattı çekilmiştir.

Keywords

Develi, Telgraf, Ulak, Menzil Teşkilatı.

Read:1566

Download: 918