SEMAVİ DİNLERİN GÖRÜNMEYEN MUHASEBE PANORAMASI: YAHUDİLİKTE MUHASEBE MOTİFLERİ
Invısıble Accountıng Panorama Of Dıvıne Relıgıons: Accountıng Motıfs In Judaısm

Author : - İsmail BEKCİ,Ali APALI, Yasemin APALI
Number of pages : 44-60

Abstract

Semavi dinlerden ilki olan Yahudilik, mensubu olan insanların ekonomik hayatlarını etkilemekle kalmamış, onlarla ilişki içinde olan halkları da belirli şekillerde etkilemiştir. Ekonomik hayat, çok geniş konulara sahiptir. Ancak çalışma muhasebe odaklı olduğu için bazı sınırlamalara gidilmiştir. Yahudilerin en başarılı oldukları konulardan bir tanesi ticari hayattaki faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin kaynağı olarak kutsal kitapları olan Tevrat incelenmiş ve ticari hayatla ilgili olan kısımlar muhasebe işlemlerine dayanak olacak hassasiyetle ortaya konmuştur. Faiz, ticari hayat gibi muhasebeyi etkileyen hususlardan bir diğeridir. Faizin Tevrat’taki durumu analiz edilmiştir. Vergi muhasebesi, vergilendirme sonrasında ortaya çıkan işlemleri konusu yapmaktadır. Başlı başına ayrı bir muhasebe konusu olan vergi olayları, çalışmanın konusuna dâhil edilmiştir. Çalışmada amaç olarak muhasebe ile ilgili olan ticaret, faiz ve vergi konularına ilişkin elde edilen somut bulgular ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Yahudilik, Muhasebe, Faiz, Vergi, Ticaret.

Read:1621

Download: 928